Press "Enter" to skip to content

Profesi: M. Eciface LEVEILLE di nan Matin Débat Ayiti pra l ranplase Etazini e Ameriken konn sa.

Prophecy: Today December 4, 2019, Mr. Eciface LEVEILLE said that the LORD gave him a message for the Haitian people. The message is based on “Matthew 20:16, Haiti will replace the United States of America and the Americans know that”. ###### Profesi: Nan emisyon Matin Débat 4 desanm 2019 la, yon envite mesye Eciface LEVEILLE di “Létènèl voye m pote yon gro mesaj pou pèp Ayisyen an”.
Li di “Pèp Ayisyen se nasyon ki pi pwisant sou latè e se nasyon BonDye pi renmen sou latè”. Lè a rive pou yon profesi ki sou tèt peyi Ayiti a akonpli.
Profesi a se Matye 20:16 Dènye a gen pou premye e premye a gen pou dènye. Ayiti pra l ranplase Etazini e Ameriken konn sa. Lè a rive pou Ayiti delivré, men fòk nou mete tèt ansanm. Li (Eciface LEVEILLE) se moun ke BonDye chwazi pou delivre peyi Ayiti. Swiv avèk atansyon. Pou chif 13 la si w pale angle ale sou lyen sa ki di chif 13 vle di: It’s a powerful blessing from God ( Se yon benediksyon ki pwisan ki sòti de Dye/Elohim) https://www.faithwriters.com/article-details.php?id=82702 Pou moun ki pa konprann mo “Mistik” ke li itilize a ale sou sit angle sa a https://www.vocabulary.com/dictionary/mystic Mystic: Yon bagay ki deplase sa yon moun ki konprann. Yon mistik: Yon moun ki ka di sak pra l rive tankou Nostradamus ki te predi revolisyon Fransèz la ak Bon Atomik la.
Koutwazi: Matin Débat.

Video transcription:

Tags:

Be First to Comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *